Sektor usługowy obejmujący zarówno usługi konsumpcyjne dla ludności, jak i nabywane przez podmioty gospodarcze jest bardzo zróżnicowany.

 

   Stworzenie pojedynczego produktu ubezpieczeniowego, który będzie adekwatny dla każdej firmy z sektora nie jest możliwe. Rozpoczynając współpracę od przeprowadzenia audytu i analizy możemy określić ekspozycję na ryzyko i dobrać odpowiednie rozwiązania. Poświęcamy dodatkowy czas aby przygotować odpowiedni produkt - połowiczne rozwiązania mijają się z celem.

 

 

ubezpieczenia dla sektora usług