Wysokie koszty paliwa, wypadki drogowe, przebudowy dróg, opóźnienia oraz wysokie koszty ubezpieczeń to codzienność dla wielu firm przewozowych.


   Skontaktuj się z nami. Nie rozwiążemy wszystkich Twoich problemów, ale przedstawimy korzystny finansowo program ubezpieczeniowy oraz zaproponujemy rozwiązania stanowiące uzupełnienie ubezpieczeń komunikacyjnych.
   Zniszczony środek transportu i utrata przewożonego mienia to nie jedyne straty jakie mogą potencjalnie wystąpić podczas przewozu ładunku. Przykładowo, wyciek kilkuset litrów paliwa w przypadku ciągników siodłowych może doprowadzić do poważnych zniszczeń w środowisku naturalnym. Takie szkody nie wchodzą w zakres obowiązkowego OC posiadacza pojazdu mechanicznego, ale mogą zostać objęte dedykowanym ubezpieczeniem.

 

 

ubezpieczenia dla transportu