Jeśli na co dzień zarządzasz siecią handlową kwestie rozproszonych placówek, zmian wywołanych rozwojem sieci i ryzyk związanych z klientami nie są Ci obce.

 

   Rozwiązania wypracowane przez nas pozwalają stworzyć spójną ochronę dla wszystkich lokalizacji. Nasze programy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i specyfiki działalności. Kwestie ubezpieczenia mienia jak i odpowiedzialności cywilnej traktujemy równie poważnie, dlatego np. szkoda w postaci zbitej szyby przez klienta czy roszczenia związane z uszkodzeniami ciała nie będą powodem do niepokoju.

 

 

 

ubezpieczenie dla sieci handlowych