Rolnictwo pozostaje działem gospodarki, który bardzo silnie związany jest z warunkami naturalnymi.

 

   Pomimo ciągłych transferów osiągnięć nauki do rolnictwa, branża ta jest w znacznym stopniu uzależniona od warunków środowiskowych. Susze, powodzie czy mrozy często decydują o poziomie zbiorów w danym roku. Padnięcie zwierząt, zniszczenie maszyn i budynków również może zakłócić normalne funkcjonowanie gospodarstwa.

   Stworzenie kompleksowego programu ubezpieczeniowego, który zapewni rekompensatę straty a jednocześnie będzie związany z akceptowalną składką ubezpieczeniową jest możliwe, wymaga jednak współdziałania brokera i rolnika.