Działając w branży budowlanej doskonale wiesz jak znaczące ryzyko dotyka wszystkie podmioty zaangażowane w proces budowlany.


   Wydłużony proces inwestycyjny, koncentracja mienia na placu budowy i w jego otoczeniu, znaczna liczba podmiotów zaangażowanych w proces budowlany oraz szeroki zakres oddziaływania na otoczenie to tylko nieliczne aspekty jakie należy uwzględnić tworząc program ubezpieczeniowy.

   Dokładamy starań, aby chronić wszystkie strony kontraktu. Dlatego z należytą starannością dbamy o gwarancje ubezpieczeniowe, będące najbardziej powszechną formą zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Posiadając gwarancję beneficjent otrzymuje pewność, że środki zostaną sprawnie wypłacone, a wykonawca nie musi pogarszać swojej płynności finansowej.

 

 

ubezpieczenia dla budownictwa