Jako niezależny pośrednik ubezpieczeniowy świadczymy skrupulatną obsługę w zakresie aranżacji ochrony. Uważamy, że prawidłowe zabezpieczenie interesów naszych klientów nie może opierać się jedynie na rekomendacji polisy ubezpieczeniowej, dlatego świadczymy usługi dodatkowe:

 

  Audyt i analiza

   Z każdą aktywnością gospodarczą związane jest ryzyko, które oddziałuje na jej wyniki. Analiza informacji uzyskanych od klientów, a także zebrane materiały i oględziny miejsca prowadzonej działalności pozwalają ujawnić ryzyka, które zagrażają płynności przedsiębiorstwa. Poprawnie przeprowadzony audyt dostarcza szczegółowej wiedzy o strukturze firmy, a analiza uzyskanych danych pozwala stworzyć mapę ryzyka.
   Uważamy, że etap audytu i analizy nie powinien być jedynie jednorazowym działaniem, a trwałym i cyklicznym elementem opieki brokerskiej. Zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym oraz rozwój firmy powinny znaleźć odzwierciedlenie w programie ubezpieczeniowym. Trwanie przy rozwiązaniach wypracowanych wiele lat temu może przynieść niekorzystne następstwa.

 

  Tworzenie programu ubezpieczeniowego

   W oparciu o wnioski z etapu analizy budujemy indywidualne programy ubezpieczeniowe. Bierzemy pod uwagę stan zaaranżowanych polis ubezpieczeniowych i możliwość ich przekształcenia. Dokonujemy hierarchizacji ryzyk. Do treści umów ubezpieczeniowych wprowadzamy szereg klauzul, definicji i zapisów dodatkowych zmieniających treść ogólnych warunków ubezpieczenia. Kierując się faktycznymi potrzebami klientów, współtworzymy optymalną ochronę ubezpieczeniową i racjonalizujemy jej koszt.
   Klikając tutaj dowiesz się jakie ubezpieczenia kierujemy do Twojej branży.

 

  Likwidacja szkód

   Reprezentujemy naszych klientów w sytuacji zaistnienia szkody. Służymy merytorycznym wsparciem na każdym z etapów, począwszy od informacji o wystąpieniu szkody poprzez analizę techniczną i pomoc w sformułowaniu roszczenia, aż do zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela. Następnie monitorujemy proces likwidacji szkody prowadzony przez ubezpieczyciela, dążąc do terminowego zakończenia postępowania. W przypadku, gdy decyzja ubezpieczyciela nie jest zgodna ze stanowiskiem naszego klienta oferujemy doradztwo w procesie odwoławczym. W niejednoznacznych przypadkach zapewniamy wsparcie kancelarii prawniczej.  

 

 Szkolenia
   Podczas prowadzonych szkoleń przekazujemy skoncentrowaną wiedzę z zakresu ubezpieczeń i ochrony ubezpieczeniowej. Tematyka szkoleń jest uprzednio ustalana z klientem i w zdecydowanej większości dotyczy skutecznej ochrony mienia, prawidłowych zachowań w przypadku zagrożenia oraz dokumentowania szkód. Celem takich działań jest podniesienie świadomości ubezpieczeniowej, co może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia szkody i usprawnienia procesu obsługi polis ubezpieczeniowych.