indywidualne podejście do ryzyka 

 

 

 

Wykraczamy poza standardowe rozwiązania ubezpieczeniowe.

________________________________________________________________________

   

    Współpracę z nowymi klientami rozpoczynamy każdorazowo od zbadania ich potrzeb. Opierając się na zdobytym doświadczeniu dokonujemy weryfikacji aktualnego programu ubezpieczeniowego poszukując obszarów, gdzie mogą wystąpić luki w ochronie. Analizujemy istniejące limity odpowiedzialności dokonując ich zestawienia z rzeczywistymi kosztami usunięcia szkody, a także wskazujemy niekorzystne zapisy w umowach.

    Jesteśmy w pełni świadomi, że dynamiczny rozwój technologii, handlu i usług w konsekwencji skutkuje zmianą zakresu ryzyk, na które narażone są przedsiębiorstwa. Zapewnienie ochrony odpowiadającej aktualnym potrzebom przedsiębiorstwa jest możliwe poprzez ciągłe podnoszenie wiedzy brokera oraz poprzez ścisłą współpracę z klientami, dostosowując zakres ochrony do ich bieżących potrzeb.

 

 

Jako broker ubezpieczeniowy Twojej firmie możemy zaoferować:

 

Ochrona doradztwo oszczędność Wyszukujemy dostarczamy

 

Pomoc

 

Doradztwo

 

Optymalizacja

 

Dobór

 

Zapewnienie

 w przypadku szkody  w zakresie działań prewencyjnych i BHP  kosztu ubezpieczenia  najkorzystniejszego programu ubezpieczeniowego  produktów ubezpieczeniowych
w krótkim czasie

 

 

 

 

priorytetem naszych działań są rezultaty 

 jakie osiągamy dla naszych klientów

 

 

 

 

 

W swojej pracy postawiliśmy na:

 

 

wiedza specjalizacja skuteczność przejrzystość jakość

 

Wiedzę

 

Specjalizację

 

Skuteczność

 

Jasne zasady

 

Jakość

ciągłe podnoszenie kwalifikacji jest nieodzownym elementem pracy brokera nie musisz znać wszystkich typów ubezpieczeń, od tego masz nas  współpracujemy z wieloma zakładami ubezpieczeń podstawą naszej pracy są jasne i przejrzyste zasady  najlepszym miernikiem jakości są zadowoleni klienci